Robotyka Mindstorms(8-16)

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z konstruowania i programowania robotów (8-16 lat).

Zajęcia przy użyciu zestawów edukacyjnych do robotyki LEGO Mindstorms NXT i EV3 skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat. Podczas zajęć dzieci uczą się logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, kreatywności, komunikacji, pracy w grupie, konstruowania i programowania robotów. Zajęcia są szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz poznanie nie tylko podstawowych pojęć związanych z robotyką, automatyką, informatyką. Zajęcia z robotyki to  szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat oraz zachęcić do nauki przedmiotów ścisłych.

Podczas zajęć dzieci pracują pojedynczo lub w dwu-osobowych zespołach. Mają do dyspozycji zestawy edukacyjne, laptopy oraz pomoce edukacyjne.. Podczas zajęć pod czujnym okiem instruktora, budują swoje konstrukcje. Następnie programują roboty, korzystając z oprogramowania w języku graficznym. Programowanie pozwala „ożywić” konstrukcje.

Na zajęciach wykorzystujemy zestawy edukacyjne Lego Mindstorms NXT i EV3.  Zestawy zawierają mikrokontroler, 4 czujniki, 3 silniki, oprogramowanie oraz wiele przydatnych elementów konstrukcyjnych. W trakcie kursu z robotyki uczestnicy zdobywają wiedzę z budowy i programowania robotów, a także poznają terminy tj.: przekładnia, prędkość, moc silnika, trajektoria, algorytm sterowania. Uczestnicy piszą na laptopach programy zaczynając od prostych po bardziej zaawansowane algorytmy.

Wartości dydaktyczne związane z Lego Mindstorms:

  • Projektowanie i budowa działających autonomicznie modeli,
  • Wykorzystywanie sprzężenia zwrotnego w procesie programowania,
  • Praca z maszynami prostymi, przekładniami, dźwigniami, wielokrążkami,…
  • Pomiar czasu i odległości; operacje matematyczne – dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie; szacowanie;
  • kompetencji językowych – tworzenie narracji, pisanie, wyjaśnianie, interpretacja.
  • Nauka języka angielskiego

W ramach zajęć zbudujemy między innymi:

  • Wyścigówkę
  • Dźwig
  • Łazika marsjańskiego
  • Skorpiona

Poziom zajęć indywidualnie dopasowany do uczestnika.
Po zakończeniu jednego poziomu zajęć istnieje możliwość kontynuacji na bardziej zaawansowanym poziomie oraz pracy przy trudniejszych projektach.