Zapraszamy na zajęcia pokazowe!

Zapraszamy na zajęcia pokazowe!

Zapraszamy na zajęcia pokazowe przed wyborem zajęć cyklicznych w roku szkolnym 2022/2023:

drzewko


KreaTech

Kreatywni Technologicznie
Tel. +48 511 974 508

Centrum Kreatywnej Technologii
Al. Jana Pawła II 31/u6
31-864 Kraków


KreaTech

Kreatywni Technologicznie
Tel. +48 511 974 508

Centrum Kreatywnej Technologii
Al. Jana Pawła II 31/u6
31-864 Kraków